Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації регламентується Законом України “Про доступ до публічної інформації”

Реалізація прав громадян на доступ до публічної інформації забезпечується сектором  звернення громадян та доступу до публічної інформації Управління Держпраці у Полтавській області. Відповідальна особа: Сєрікова Віра Олександрівна – завідувач сектору (телефон: (0532) 52-58-66).

Надання публічної інформації Управлінням Держпраці у Полтавській області здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

Ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

Загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запити надсилати:

На електронну адресу: 16pl@dsp.gov.ua

Письмово: 36014,  вул.Пушкіна.119, м. Полтава  (на конверті вказувати “Публічна інформація”)

Факсом: (0532) 56-40-76

Також запити приймаються  сектором звернення громадян та доступу до публічної інформації за адресою: вул.Пушкіна,119 (1 поверх), м.Полтава  (понеділок-четвер – з 8.00 до 16.45, п’ятниця – з 8.00 до 15.30, обідня перерва – з 12.30 до 13.00),телефон (0532) 52-58-66.

ФОРМА ЗАПИТУ на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні Державної служби України з питань праці та її територіальних органів

Термін розгляду запитів на інформацію

Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відмова та відтермінування в задоволенні запиту на отримання публічної інформації

Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік терміну розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

Відтермінування в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відтермінування;

3) причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом термін;

4) термін, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Наказ Мінсоцполітики від 16.11.2016 № 1338 “Про затвердження форми запиту на отримання публічної інформації та Порядку складання, подання та розгляду запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба України з питань праці та її територіальні органи”


Інформація про надходження запитів на публічну інформацію та їх розгляд в Управлінні Держпраці у Полтавській області

Грудень 2015 року:  надійшло 3 письмових запити на публічну інформацію, з яких: 2- від фізичних осіб, 1- від юридичної особи. Запити розглянуто та надано відповіді заявникам.

Січень 2016 року:  надійшло 5 письмових запитів на публічну інформацію, з яких 4 – від юридичних осіб, 1 – від фізичної особи. Запити розглянуто та надано відповіді заявникам.

Лютий 2016 року:  надійшов 1 письмовий запит на публічну інформацію  від фізичної особи. Запит  розглянуто та надано відповідь заявнику.

Березень 2016 року:  надійшов 1 письмовий запит на публічну інформацію  від фізичної особи. Запит  розглянуто та надано відповідь заявнику.

Квітень 2016 року:  надійшло 3 письмових запити на публічну інформацію  від фізичних осіб. 2 запити  розглянуто та надано відповідь заявникам, 1 – в стадії розгляду.

Травень 2016 року:  надійшов 1 письмовий запит  на публічну інформацію  від фізичної особи. Розглянуто 2 запити, в т.ч. 1 – за попередній місяць, та надано відповіді заявникам.

Червень 2016 року:  запити на публічну інформацію не надходили.  

Липень 2016 року:  Запити на публічну інформацію не надходили.  

Серпень 2016 року:  Запити на публічну інформацію не надходили. 

Вересень 2016 року:  Надійшло 3 письмових запити на публічну інформацію, з яких: 2- від фізичних осіб, 1- від юридичної особи. Запити розглянуто та надано відповіді заявникам.

Жовтень 2016 року:  Надійшло 2 письмових запити на публічну інформацію від фізичних осіб. Запити розглянуто та надано відповіді заявникам.

Листопад 2016 року:  Надійшов 1 письмовий запит на публічну інформацію від юридичної особи. Запит розглянуто та надано відповідь запитувачу.

Грудень 2016 року:  Надійшло 2 письмових запити на публічну інформацію, з яких: 1- від фізичної особи, 1- від юридичної особи. Запити розглянуто та надано відповіді запитувачам.

Січень 2017 року:  Надійшов 1 письмовий запит  на публічну інформацію  від фізичної особи. Запит  розглянуто та надано відповідь запитувачу.

Лютий 2017 року:  Надійшло 2 письмових запити на публічну інформацію від юридичних осіб. Запити розглянуто та надано відповіді запитувачам.

Березень 2017 року:  Надійшло 2 письмових запити на публічну інформацію  з яких: 1- від фізичної особи, 1- від юридичної особи. Запити розглянуто та надано відповіді запитувачам.

Квітень 2017 року:  Надійшло 3 запити на публічну інформацію  з яких: 1- від фізичної особи, 2- від юридичних осіб. Запити розглянуто та надано відповіді запитувачам.

Травень 2017 року:  Запити на публічну інформацію не надходили. 

Червень 2017 року:  Запити на публічну інформацію не надходили. 

Липень 2017 року:  Запити на публічну інформацію не надходили. 

Серпень 2017 року:   Надійшло 6 запитів на публічну інформацію  з яких: 3 – від фізичних осіб, 1- від юридичної особи та 2 – від громадських організацій. Запити розглянуті та надані відповіді запитувачам.

Вересень 2017 року:  Запити на публічну інформацію не надходили. 

Жовтень 2017 року: Надійшов 1 письмовий запити на публічну інформацію від юридичної особи. Запит розглянуто та надано відповідь запитувачу.

Листопад 2017 року: Надійшов 1 письмовий запити на публічну інформацію від громадської організації. Запит розглянуто та надано відповідь запитувачу.

Грудень 2017 року:  Запити на публічну інформацію не надходили.

Січень 2018 року:  Надійшло 3 запити на публічну інформацію від фізичних  осіб. Запити розглянуті та надані відповіді запитувачам.

Лютий  2018 року:  Надійшов 1 запит на публічну інформацію від фізичної  особи. Запит  розглянуто та надано відповідь запитувачу.

Березень 2018 року:  Надійшло 2 запити на публічну інформацію від фізичних  осіб. Запити розглянуті та надані відповіді запитувачам.

Квітень 2018 року:  Надійшов 1 запит на публічну інформацію від юридичної особи. Запит  розглянуто та надано відповідь запитувачу.

Травень 2018 року:  Надійшов 2 запити на публічну інформацію від фізичних осіб. Запити  розглянуті та надані відповіді запитувачам.

Червень 2018 року:  Надійшов 1 запит на публічну інформацію від юридичної особи. Запит  розглянуто та надано відповідь запитувачу.

Липень 2018 року:  Надійшов 1 запит на публічну інформацію від юридичної особи. Запит  розглянуто та надано відповідь запитувачу.

Серпень 2018 року:  Надійшло 2 запити на публічну інформацію  від фізичних осіб Запити розглянуто та надано відповіді запитувачам.

Вересень 2018 року:  Надійшло 3 запити на публічну інформацію від фізичних осіб Запити розглянуто та надано відповіді запитувачам.

Жовтень 2018 року:  Надійшло 6 запитів на публічну інформацію  від фізичних осіб. Запити розглянуто та надано відповіді запитувачам.

Листопад 2018 року:  Надійшло 6 запитів на публічну інформацію  від фізичних осіб Запити розглянуто та надано відповіді запитувачам.

Грудень 2018 року:  Надійшло 8 запитів на публічну інформацію  від фізичних осіб Запити розглянуто та надано відповіді запитувачам.

Січень  2019:  Надійшло 3 запити на публічну інформацію  з яких: 2 – від фізичних осіб, 1- від юридичної особи. Запити розглянуті та надані відповіді запитувачам.

Лютий 2019:  Надійшов 1 запит на публічну інформацію від юридичної особи. Запит  розглянуто та надано відповідь запитувачу.

Березень 2019:  Надійшло 4 запити на публічну інформацію від фізичних осіб. Запити  розглянуті та надані відповіді запитувачам.