Нормативна база

ПЕРЕЛІК НПА, ЯКИМИ КЕРУЄТЬСЯ У СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖПРАЦІ:

Конституція України

Закон України “Про державну службу”

Кодекс адміністративного судочинства України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Цивільний процесуальний кодекс України

Закон України “Про виконавче провадження

Закон України “Про охорону праці

Кодекс законів про працю України

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

Закон України “Про оплату праці”

Закон України “Про відпустки”

Закон України “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів”

Закон України “Про індексацію грошових доходів населення”

Закон України “Про пенсійне забезпечення

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Конвенція ООН про права дитини

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 357-р “Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 р. № 347-р “Про віднесення цілісних майнових комплексів державних підприємств та установ до сфери управління Державної служби з питань праці

Наказ Управління Держпраці у Полтавській області від 20.03.2018 № 34 Про визначення індексів, що позначають номер суб’єкта господарювання

РИНКОВИЙ НАГЛЯД

Закон України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції

Закон України “Про загальну безпечність нехарчової продукції

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції

Закон України “Про захист прав споживачів

Митний кодекс України

Порядок відшкодування суб’єктом господарювання витрат, пов’язаних  з проведенням експертизи (випробування) зразків продукції, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ “Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

Закон України “Про звернення громадян”

Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 “Про затвердження інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 898 “Про взаємодію органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України та державної установи “Урядовий контактний центр”

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року  № 858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян”

Мінсоцполітики від 16.11.2016 № 1339 “Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній службі України з питань праці та її територіальних органах”

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Закон України “Про інформацію”

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Указ Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 № 1277 “Питання системи обліку публічної інформації”

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 № 740 “Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”

Наказ Мінсоцполітики від 16.11.2016 № 1338 “Про затвердження форми запиту на отримання публічної інформації та Порядку складання, подання та розгляду запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба України з питань праці та її територіальні органи”

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 04.11.1999

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 27.01.1999 № ETS173

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15.05.2003 № ETS 191

Про запобігання корупції” від 14.10.2014 № 1700-VII

“Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки” від 14.10.2014 № 1699-VII

“Про Національне антикорупційне бюро України” від 14.10.2014 № 1698-VII

“Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”  від 10.11.2015 № 772-VIII

“Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки” від 29.04.2015 № 265

“Про утворення Національного агентства з питань запобігання корупції” від 18.03.2015 № 118

“Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій” від 03.04.1993 № 245

“Порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” від 13.06.2000 № 950

“Про затвердження порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям” від 16.11.2011 № 1195           

“Питання запобігання та виявлення корупції” (Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції) від 04.09.2013 № 706

“Про затвердження правил етичної поведінки державних службовців” від 11.02.2016 № 65

“Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій” від 28.06.1993 № 43 

“Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення” від 11.01.2012 № 39/5

“Порядок організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції” від 03.2014 № 40  

“Про реалізацію Національним агентством з питань запобігання корупції повноважень щодо проведення антикорупційної експертизи” від 28.07.2016 № 1

“Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” від 10.06.2016  № 2

“Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків” від 17.06.2016  № 2

“Про затвердження Порядку проведення перевірок Національним агентством з питань запобігання корупції” від 11.08.2016  № 2

“Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” від 10.06.2016  № 3

“ФОРМА декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” від 10.06.2016  № 3

“ФОРМА повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування” від 10.06.2016  № 3

“Про затвердження Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції” від 09.06.2016  № 5

“Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій” від 06.09.2016  № 19

“Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” від 06.09.2016  № 20

“Про відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національне агентство з питань запобігання корупції” від 22.09.2016  № 44

“Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції” від 30.09.2016  № 50 

“Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми” від 07.10.2016  № 74

Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів від 29.09.2017 № 839

“Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю”  від 11.08.2016 № 3

“Методичні рекомендації щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав  з метою запобігання конфлікту інтересів”