Адміністративні послуги

Управління Держпраці у Полтавській області в межах  своїх повноважень, надає адміністративні послуги за основними напрямками:

1) видача (анулювання) дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

2) реєстрація (тимчасова реєстрація), перереєстрація та зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування;

3) реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» адміністративні послуги надають послуги через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

З адресою ЦНАПу можна ознайомитися  за посиланням.

Інформаційна система “Реєстр дозволів”

Опис операцій з експлуатації ІС «Реєстр дозволів»

Умови отримання, етапи та нормативні акти, якими регламентується надання адміністративних послуг викладені в інформаційних та технологічних картках

Відповідно до статті 21 Закону України “Про охорону праці” та Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (зі змінами внесеними згідно ПКМУ № 48 від 07.02.2018), надаються наступні адміністративні послуги:

Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Форма Заява Зразки заповнення заяв на юридичних осіб

Зразки заповнення заяв для ФОП

Інформаційна картка Технологічна картка

 

Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Заява подається довільної форми Зразок заповнення заяви
Інформаційна картка Технологічна картка

 

Реєстрація декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
Форма Декларації Зразок заповнення Деркларації
Інформаційна картка Технологічна картка

Відповідно до  статті 34 Закону України “Про дорожній рух”  та Постанови Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 №8 «Про затвердження порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів» ,  надаються натупні адміністративні послуги:

Відомча реєстрація (тимчасова реєстрація) великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
Форма заяви для юридичних осіб

Форма заяви для фізичних осіб

Зразки заповнення заяв
Інформаційна картка Технологічна картка

 

Відомча перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
Форма заяви для юридичних осіб

Форма заяви для фізичних осіб

Зразки заповнення заяв
Інформаційна картка Технологічна картка

 

Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
Форма заяви для юридичних осіб

Форма заяви для фізичних осіб

Зразок заповнення заяви
Інформаційна картка Технологічна картка