Адміністративні послуги

Видача дозволів

Відповідно до Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96 (далі – Положення) Державна служба України з питань праці (далі – Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці

На сьогодні, на підставі пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 „Про оптимізації системи центральних органів виконавчої влади” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 1021-р. „Питання Державної служби з питань праці” Держпраці та її територіальні органи є відповідно правонаступниками Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України і її територіальних органів, що припиняються.

Частина друга статті 21 Закону України „Про охорону праці” в чинній редакції регламентує обов’язок роботодавця одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – дозвіл).

Видає такі дозволи на безоплатній основі центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

Процедуру видачі або відмови у видачі, переоформленні, видачі дублікатів, анулювання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки визначає Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (далі – Порядок).

Нормами вказаного Порядку передбачено, що дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки видають як Держгірпромнагляд, так і його територіальні органи (відповідно Держпраці та її територіальні органи як правонаступники).

Строк видачі дозволу або повідомлення роботодавця, виробника або постачальника про відмову у його видачі становить десять робочих днів з дня отримання документів зазначених у пункті 9 цього Порядку.

Правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності, порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та адміністраторів визначає і встановлює Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” (далі – Закон).

Так, частина перша статті 1 Закону визначає принцип мовчазної згоди, згідно з яким суб’єкту господарювання дозволяється набувати право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру.

Механізм застосування принципу мовчазної згоди визначений частиною шостої статті 41 Закону, а саме: у разі якщо у встановлений законом строк суб’єкту господарювання не видано або не направлено документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі, то через десять робочих днів з дня закінчення встановленого строку для видачі або відмови у видачі документа дозвільного характеру суб’єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Копія заяви (опису прийнятих документів) з відміткою про дату їх прийняття є підтвердженням подачі заяви та документів адміністратору або дозвільному органу. Наголошуємо, що принцип мовчазної згоди діє за умови, якщо суб’єктом господарювання (уповноваженою ним особою) до дозвільного органу заяву та документи подано в установленому порядку і в повному обсязі.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці та промислової безпеки

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці та промислової безпеки

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Інформаційна картка № 1-ІК адміністративної послуги щодо (переоформлення, анулювання) дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Технологічна картка № 1-ТК адміністративної послуги щодо (переоформлення, анулювання) дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Інформаційна картка № 2-ІК адміністративної послуги щодо реєстрації Декларації матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Технологічна картка № 2-ТК адміністративної послуги щодо реєстрації Декларації матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Інформаційна картка № 3-ІК адміністративної послуги щодо здійснення відомчої реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Технологічна картка № 3-ТК адміністративної послуги щодо здійснення відомчої реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Інформаційна картка № 4-ІК адміністративної послуги щодо здійснення відомчої перереєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Технологічна картка № 4-ТК адміністративної послуги щодо здійснення відомчої перереєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Інформаційна картка № 5-ІК адміністративної послуги щодо зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Технологічна картка № 5-ТК адміністративної послуги щодо зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Інформаційна картка № 6-ІК адміністративної послуги щодо здійснення тимчасової реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Технологічна картка № 6-ТК адміністративної послуги щодо здійснення тимчасової реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

ЗАЯВА на одержання Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки

ЗАЯВА на одержання Дозволу на експлуатацію (застосування) машин, мезанізмів, устаткування підвищеної небезпеки

ЗАЯВА на продовження строку дії Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки

ЗАЯВА на продовження строку дії Дозволу на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

ЗАЯВИ на реєстрацію технологічного транспортного засобу 

До уваги роботодавців!

Продовження терміну дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Норма статті 21 Закону України “Про охорону праці” передбачає продовження строку дії дозволу на виконання робіт або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки.

З метою своєчасного продовження терміну дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, рекомендуємо за 20 днів до закінчення дії дозволу подати до органу, що його видав заяву за формою згідно з додатком 5 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107, та оригінал дозволу.


ДЕКЛАРАЦІЇ

відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства

з питань охорони праці та промислової безпеки

4 міська клінічна лікарня (м. Полтава)

ТОВ “Бурова компанія “Регіон”

ТОВ “Бурова енергетична компанія “Технікс” (Полтавський р-н, с. Кротенки, свердловина №1 Жуківська)

ТОВ “Бурова енергетична компанія “Технікс” (Карлівський р-н, с. Володимирівка, свердловина №80 Розпашнівська)

ТОВ “Бурова енергетична компанія “Технікс” (Гадяцький р-н, с. Липова Долина, свердловина №8 Валюхи)

ДП “Полтавський експертно-технічний центр Держпраці”

ТОВ “Спецмехсервіс”

ТОВ “СКС КРС”

ТОВ “УПСК Діамент”

Полтавська філія ТОВ “Навчально-виробничий комплекс “Вектор”

ПАТ “Українська залізниця”, регіональна філія “Південна залізниця”, виробничий підрозділ “Полтавська дирекція залізничних перевезень” (1)

ПАТ “Українська залізниця”, регіональна філія “Південна залізниця”, виробничий підрозділ “Полтавська дирекція залізничних перевезень” (2)

ПАТ “Українська залізниця”, регіональна філія “Південна залізниця”, виробничий підрозділ “Полтавська дирекція залізничних перевезень” (3)

ПАТ “Українська залізниця”, регіональна філія “Південна залізниця”, Виробничий підрозділ служби воєнізованої охорони

ВП “Кременчуцька дистанція електропостачання” Регіональної філії “Південна залізниця” ПАТ “Українська залізниця”

ВП “Полтавська дистанція електропостачання” Регіональної філії “Південна залізниця” ПАТ Українська залізниця

Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства “Полтаватеплоенерго”

Полтавське обласне комунальне підприємство “Аеропорт-Полтава”

ТОВ “Спецмехсервіс”

ПАТ “МОТОР СІЧ” (ВП “Лубенський верстатобудівний завод”)

ТОВ “УБС КРС”

ПАТ “Українська залізниця” регіональна філія “Південна залізниця” (ВП “Полтавський відділ матеріально-технічного забезпечення”)

ПАТ “Українська залізниця”, ВП “Локомотивне депо Гребінка” (1)

ПАТ “Українська залізниця”, ВП “Локомотивне депо Гребінка” (2)

ТОВ “Спецмонтажінжиніринг”

ТОВ “Виробниче об’єднання “Авто-Холдінг”

ТОВ “Феррострой”

Лубенське комунальне житлово-експлуатаційне управління

ПАТ “Укргазвидобування”

ТОВ “Проектно-конструкторське бюро “Проектстальконструкція”

ПАТ “Українська залізниця”, ВП “Локомотивне депо Кременчук” (1)

ПАТ “Українська залізниця”, ВП “Локомотивне депо Кременчук” (2)

Приватне підприємство навчально-методичний центр “Ваша кар’єра” (1)

Приватне підприємство навчально-методичний центр “Ваша кар’єра” (2)

ПрАТ “Полтавський домобудівельний комбінат” (1)

ПрАТ “Полтавський домобудівельний комбінат” (2)

Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628

ПП “Українська сервісна бурова компанія – 1”

ТзОВ “Надрагідробурмаш”

ТОВ “Полтавський навчально-інформаційний центр з охорони праці”

ПАТ “Кременчуцький завод металевих виробів”

ТОВ “Шлюмберже Сервісез Україна”

ПП “Школа професійної майстерності”

ТОВ “МЕГА ГАРАНТ ЛТД”

ОКВПТГ “Лубнитеплоенерго”

ТОВ “Виробниче-комерційне підприємство “Котлогаз”

ПрАТ Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17 (1)

ПрАТ Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17 (2)

ТОВ “ДІКК-БУД”

ТОВ “Науково-експертний центр “Форт плюс”

АТ “Полтавський турбомеханічний завод” (1)

АТ “Полтавський турбомеханічний завод” (2)

ТОВ “ПСМ-ПРОФІЛЬ” (1)

ТОВ “ПСМ-ПРОФІЛЬ” (2)

Кременчукцьке учбово-виробниче підприємство Українського Товариства Сліпих

КП “Завод залізобетонних виробів №1” (1)

КП “Завод залізобетонних виробів №1” (2)

ТОВ “Торговельно-будівельна компанія “Будпостач”

ТОВ “АВМ АМПЕР”

ТзОВ “Надрагiдробурмаш”

ТОВ”Будтехноремонт”

ТОВ “ТАКРОМ УКРАЇНА”

Філія “УГВ-СЕРВІС”, ПАТ “Укргазвидобування”

КВП “Теплоенерго” м. Горiшнi Плавнi

Дитяча мiська клiнiчна лiкарня м. Полтави

ТОВ “ТАКРОМ УКРАЇНА”

КП “Завод залiзобетонних виробiв №1, арматурно-формувальний цех (арматурна дільниця) КП “ЗЗБВ №1”

КП “Завод залiзобетонних виробiв №1, промислові площадки (полігони) арматурний та формувальний цехи КП “ЗЗБВ №1”

ДП “Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України №65 (1)

ДП “Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України №65 (2)

ТОВ “ЛІДЕР СНЕК”

ТОВ “СЕРВІС ОЙЛ” (1)

ТОВ “СЕРВІС ОЙЛ” (2)

ТОВ “СЕРВІС ОЙЛ” (3)

ПАТ “Полтавський алмазний iнструмент” (1)

ПАТ “Полтавський алмазний iнструмент” (2)

ТОВ “ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖ”

ПП “УКРБІЗНЕСКОНСАЛТІНГ”

ПАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин” (1)

ПАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин” (2)

ПАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин” (3)

ПАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин” (4)

ТОВ “Енергосервiсна компанiя “Енерго-плюс”

ТОВ “Науково-виробниче пiдприeмство “Енерго-плюс”

ТОВ “КРОСКО УКРАЇНА”

Приватне ремонтно-будiвельне пiдприємство “Кремінь”

ДП “Сільськогосподарське підприємство державної кримінально-виконавчої служби України №29 (1)

ДП “Сільськогосподарське підприємство державної кримінально-виконавчої служби України №29 (2)

ТОВ “СКС КРС”

ТОВ “ЄВРОПАБУД”

ТОВ “ІТ-ІНТЕГРАТОР” (1)

ТОВ “ІТ-ІНТЕГРАТОР” (2)

ТОВ “Лубнижитлобуд 2010”

ТОВ “Науково-технічне підприємство “Бурова технiка”

ПОСП “Вiдродження”

ДУ “Божковська виправна колонія №16”

ПВКП “УКРРЕМТЕХМОНТАЖ”

ТОВ МП АПБ “Лубенський райагробуд”