Гігієна праці

До уваги керівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності!

Загальні вимоги до Порядку проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників певних категорій

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р. №246, визначає механізм проведення попереднього (під час прийому на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов’язковому медичному огляді осіб віком до 21 року.

Управління Держпраці щорічно за заявкою роботодавця (його представника), погоджує Акт визначення категорій працівників у двох примірниках,  які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам за формою, зразок якого зазначено у додатку 1, наказу №246. На підставі Акта визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам, роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, за формою, зразок якого зазначено у додатку 2, наказу №246. Один примірник списку залишається на підприємстві (у відповідальної за організацію медогляду посадової особи), другий – надсилається до ЛПЗ, третій – до Управління Держпраці, четвертий – до тереторіального Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області. 

Погодження цих документів в електронному вигляді не можливі, так як оригінали документів потрібно завірити  печаткою підприємства та надати в Управління Держпраці у Полтавській області за адресою Пушкіна 119 особисто відповідальною особою.

Звертаємо Вашу увагу, що роботодавець чи його представник можуть звертатися у відділ з питань гігієни праці за консультаціями по тел. 50 03 66  та надсилати зразки своїх документів за електронною адресою plmedog@ukr.net для їх оперативного опрацювання.

ЗРАЗОК Заяви

ЗРАЗОК Акта визначення категорій

ЗРАЗОК Списку працівників для проходження медичного огляду