Гігієна праці

 До уваги керівників лабораторій та роботодавців!

Механізм атестації лабораторій на право проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, встановлений Порядком атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерством охорони здоров’я України від 29 травня 2018 року № 784/1012, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 03 серпня 2018 року за № 905/32357 (далі – Порядок).

Відповідно до окремого доручення заступника Голови Державної служби України з питань праці прийом та реєстрація документів для визначення лабораторій Полтавської області атестованими здійснюється  посадовими особами Управління Держпраці у Полтавській області.

Фахівці  Управління проводять  аналіз документів, зазначених у пунктах 5, 6 Порядку, на відповідність вимогам Порядку та їх комплектність.

У разі позитивного рішення, Управління забезпечує їх передачу до центрального апарату Держпраці для формування інформаційного переліку.

Ведення інформаційного переліку атестованих лабораторій здійснює Державна служба України з питань праці.

______________________________________________________________________________

До уваги керівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності!

Загальні вимоги до Порядку проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників певних категорій

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р. №246, визначає механізм проведення попереднього (під час прийому на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов’язковому медичному огляді осіб віком до 21 року.

Управління Держпраці щорічно за заявкою роботодавця (його представника), погоджує Акт визначення категорій працівників у двох примірниках,  які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам за формою, зразок якого зазначено у додатку 1, наказу №246. На підставі Акта визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам, роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, за формою, зразок якого зазначено у додатку 2, наказу №246. Один примірник списку залишається на підприємстві (у відповідальної за організацію медогляду посадової особи), другий – надсилається до ЛПЗ, третій – до Управління Держпраці, четвертий – до тереторіального Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області. 

Погодження цих документів в електронному вигляді не можливі, так як оригінали документів потрібно завірити  печаткою підприємства та надати в Управління Держпраці у Полтавській області за адресою Пушкіна 119 особисто відповідальною особою.

Звертаємо Вашу увагу, що роботодавець чи його представник можуть звертатися у відділ з питань гігієни праці за консультаціями по тел. 50 03 66  та надсилати зразки своїх документів за електронною адресою plmedog@ukr.net для їх оперативного опрацювання.

ЗРАЗОК Заяви

ЗРАЗОК Акта визначення категорій

ЗРАЗОК Списку працівників для проходження медичного огляду 


Керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, лікувально-профілактичних закладів, які проводять медичні огляди!

Управління Держпраці у Полтавській області роз’яснює, що згідно п. 2.17 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.07.2007р. № 246 “Про затвердження порядку проведення медичних оглядів певних категорій”, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.2007р. за № 846/14113: За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія оформлює Заключний акт за встановленою формою, який складається у шести примірниках.

Після погодження їх (Головою лікарської комісії, роботодавцем, представником профспілкової організації, представником Управлінням Держпраці): один примірник залишається в ЛПЗ, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або уповноваженій працівниками особі, профпатологу, Управління Держпраці, виконавчій дирекції Фонду соціального страхування.

Зразок Заключного акту за результатами періодичного медичного огляду працівників


До уваги керівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності!

Управління Держпраці у Полтавській області інформує що до 01.12.2018 року потрібно скласти і погодити Акт визначення категорій які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду у 2019 році.

Процедура проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких де є потреба у професійному доборі та осіб віком до 21 року визначено Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р.№246.

Представники роботодавців у вищезазначений термін повинні надати до Управління Держпраці у Полтавській області заяву щодо визначення категорій працівників, які підлягають  медичному огляду в 2019 році.

До заяви додаються :

  • Штатний розклад
  • Дані лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників.

Роз’яснюємо, що з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду Роботодавець згідно п.3.1. Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій вище вказаного наказу, надає у відділ з питань гігієни праці Управління Держпраці результати лабораторно-інструментальних досліджень умов праці з визначенням шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників, для подальшого погодження Акту визначення контингенту працівників.


Управління Держпраці інформує щодо проведення оздоровчих заходів за результатами проведених періодичних медичних оглядів працівників

Згідно вимог наказу №246 Порядоку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р.№246, За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія оформлює Заключний акт за встановленою формою, який складається у шести примірникахПісля погодження їх Головою лікарської комісії, Роботодавцем, Представником профспілкової організації, Представником Управлінням Держпраці, один примірник залишається в ЛПЗ, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або уповноваженій працівниками особі, профпатологу, Управління Держпраці, виконавчій дирекції Фонду соціального страхування.

Роботодавець забезпечує проведення відповідних оздоровчих заходів Заключного акта у повному обсязі та усуває причини, що призводять до професійних захворювань (отруєнь).

Для погодження Заключного акту за результатами періодичного медичного огляду  працівників роботодавець в обов’язкому порядку повинен представити в Управління Держпраці у Полтавській області інформацію щодо проведених оздоровчих заходів, які були визначені у попередньому заключному акті у повному обсязі.