Полтавські фахівці Держпраці проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу на підприємствах області

Протягом серпня на підприємствах Полтавщини тривала превентивна робота щодо забезпечення роботодавців і працівників інформацією з питань ефективних засобів дотримання законодавства та запобіганню можливим його порушенням при проведенні атестації робочих місць за умовами праці, а також при наданні працівникам пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах  праці.

Під час заходів представникам близько 130 підприємств області за різними напрямами діяльності (заклади освіти та охорони здоров’я, сільськогосподарські підприємства, підприємства харчової та легкої промисловості, підприємства машинобудування, транспорту тощо) спеціалісти Держпраці доводили до відома зміни у законодавстві, що стосуються проведення атестації робочих місць за умовами праці та визначення права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, а також надавалися роз’яснення щодо повноважень атестаційної комісії та формування її складу, проводився аналіз проблемних питань при визначенні працівникам пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці. Крім того, у рамках превентивної роботи  учасники семінарів розглянули питання щодо приведення назв професій та посад у відповідність до Національного класифікатору України ДК 003:2010 та виконуваним роботам, а фахівці наголосили про відповідальність роботодавців за порушення вимог чинного законодавства.

Також, слухачів цікавили питання щодо порядку надання щорічних додаткових відпусток за роботу із особливим характером праці. Спеціалістами Управління роз’яснено присутнім, що відповідно до ст. 76 Кодексу законів про працю України і ч. 1 ст. 4 Закону України “Про відпустки” від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР, одним із видів щорічної додаткової відпустки є відпустка за особливий характер праці. Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 8 Закону України “Про відпустки” щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, – тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України (Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. № 679 ).

Відповідно до частини 2 статті 8 Закону України “Про відпустки” конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах. Порядком застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженим наказом Мінпраці України від 30.01.1998р.    № 16 та зареєстрованим в Мінюсті України 30.01.1998 р. за № 58/2498, визначено, що така додаткова відпустка надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. У розрахунок часу, що дає право  працівникові на додаткову відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, робіт, професій і посад.

За результатами обговорення присутнім було рекомендовано додержуватися норм законодавства при проведенні атестації робочих місць, при наданні пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах  праці та при оформленні трудових відносин з працівниками, а також нагадано про переваги легальної зайнятості для роботодавців та найманих працівників

Наприкінці семінарів його учасники мали змогу поспілкуватися та поставити запитання фахівцям Держпраці.