На Полтавщині триває інформаційно-консультаційна робота з питань дотримання вимог порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці

Фахівцями Управління Держпраці у Полтавській області у травні 2018 року проведені семінари з питань дотримання роботодавцями вимог порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці та надання пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці.

Працівникам майже ста підприємств та організацій Гадяцького, Глобинського, Лохвицького, Лубенського, Миргородського, Кременчуцького, Чутівського районів та міст Полтава й Кременчук було наголошено, що атестація робочих місць за умовами праці проводиться на виконання вимог Закону України “Про охорону праці” (ст. 13, 7) згідно з Порядком, затвердженим постановою КМУ від 01.08.92 р. № 442 (із змінами), і відповідно до Методичних рекомендацій щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України і Головним санітарним лікарем України від 01.09.92 р. № 41. Фахівці зазначили, що атестація проводиться на підприємствах та в організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому та атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на 5 років. До складу атестаційної комісії обов’язково залучається представник первинної профспілкової організації, а в разі її відсутності – уповноважена найманими працівниками особа. Саме атестаційна комісія складає перелік робочих місць, що підлягають атестації, визначає обсяг досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та організовує їх проведення. Правовою основою для проведення атестації робочих місць за умовами праці є чинні законодавчі та нормативні акти з питань охорони і гігієни праці, Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пенсію за віком на пільгових умовах, на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, скорочену тривалість робочого тижня та інші пільги і компенсації (безкоштовне надання молока, доплати тощо) залежно від умов праці.

Під час зустрічей посадові особи Управління інформували присутніх про останні зміни у законодавстві, що стосуються проведення атестації робочих місць за умовами праці та визначення права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, зокрема зміни до Списків, затверджених постановою КМУ від 24.06.2016 р. № 461, які ввійшли в дію з 1 січня 2018 року, а також надавалися роз’яснення щодо повноважень атестаційної комісії та формування її складу, проводився аналіз проблемних питань при визначенні працівникам пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці.

Крім того, у рамках семінарів фахівцями Держпраці було розглянуто питання щодо приведення назв професій та посад у відповідність до Національного класифікатору України ДК 003:2010 та виконуваним роботам, про записи у трудову книжку та наголошено про відповідальність роботодавців за порушення вимог законодавства.

Наприкінці семінарів учасники зібрань мали змогу поспілкуватися та поставити запитання фахівцям Держпраці. За результатами обговорення роботодвцям було рекомендовано додержуватися норм законодавства при проведенні атестації робочих місць та наданні пільг і компенсацій за її результатами.