Запитуйте – відповідаємо: Чи втратять працівники право на пільги, якщо відбулися зміни у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”?

Про зміни до Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327,  інформує начальник відділу Управління Держпраці у Полтавській області Вікторія Полєнова.

Зміни обумовила потреба виправити технічні помилки, відкоригувати терміни, пристосувати назви до сучасного законодавства.

Так, зміною № 6, затвердженою наказом Мінекономрозвитку від 26.10.2017 № 1542 (діє з 01.11.2017), передбачено 46 нових професійних назв робіт, які стосуються будівельних підприємств та спеціальних хімічних виробництв, галузі медицини та скасовано 9 професійних назв робіт в галузі медицини.

В тому числі змінені  професійні назви робіт, які відображені у табл. 3 зміни № 6.

Наприклад, професійна назва роботи “слюсар з ремонту автомобілів” змінена на “слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів”, при тому код професії КП залишився без змін – 7231.

Відповідно до п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мінсоцзахисту, Мін’юсту України від 29.07.93 р. № 58 (зі змінами), записи про найменування роботи, професiї або посади, на яку прийнятий працiвник, виконуються для робiтникiв та службовцiв вiдповiдно до найменування професiй i посад, зазначених у “Класифiкаторi професiй”.

Але, зміни “Класифікатора професій” не відображені у Постанові Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1290 (із змінами), якою  передбачено право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці.

Порядок проведення атестації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 (із змінами).

Зокрема,  таке право передбачено розділами  28 та 33 Додатку 1, затвердженого постановою № 1290, слюсарям з ремонту автомобілів при виконанні певних видів робіт.

Зважаючи на викладене, атестаційній комісії підприємства необхідно враховувати, що зміни професійних назв робіт у “Класифікаторі професій” не ведуть до позбавлення прав працівників на пільги та компенсації, передбачені законодавством.

Консультації з питань порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці та надання пільг і компенсацій за її результатами надають фахівці Управління Держпраці у Полтавській області  (м. Полтава (0532) 50 03 65; м. Кременчук   (0266) 3 91 18).