ОГОЛОШЕННЯ про проведення установчих зборів для створення Громадської ради при Управлінні Держпраці у Полтавській області

ДО ВІДОМА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення установчих зборів для створення Громадської ради при Управлінні Держпраці у Полтавській області

З метою створення ефективних організаційних та правових умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, забезпечення відкритості діяльності Управління Держпраці у Полтавській області (далі – Управління Держпраці), підтримання постійного діалогу з громадськістю, врахування громадської думки у процесі формування та реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування з метою дотримання прав і гарантій громадян при Управлінні Держпраці створюється Громадська рада.

29 січня 2018 року о 14 годині Управління Держпраці проводить установчі збори для формування складу Громадської ради за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 119.

Наказом Управління Держпраці від “27” листопада 2017 року № 77 створено ініціативну групу для формування складу Громадської ради при Управлінні Держпраці.

Склад ініціативної групи:

Масленко

Олександр Іванович

 

перший заступник начальника Управління Держпраці у Полтавській області – керівник ініціативної групи

 

Члени ініціативної групи

 

Велика

Наталія Михайлівна

 

заступник начальника Управління Держпраці у Полтавській області

 

Вовк

Тетяна Василівна

завідувач сектору юридичного забезпечення Держпраці у Полтавській області

 

Антонець

Михайло Юрійович

 

завідувач сектору організаційно-аналітичного забезпечення Управління Держпраці у Полтавській області

 

Грибенюк

Тетяна Вікторівна

завідувач сектору персоналу Управління Держпраці у Полтавській області

 

Дудка

Оксана Анатоліївна

заступник начальника відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року No 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (із змінами) для участі в установчих зборах до ініціативної групи необхідно подати заяву у довільній формі, за підписом уповноваженої особи керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:

 – рішення,   прийняте   у  порядку,  встановленому  установчими
документами  інституту громадянського суспільства, про делегування
для  участі  в  установчих  зборах  представника, який одночасно є
кандидатом на обрання до складу громадської ради;      

– біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту
громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по
батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського
суспільства, контактної інформації;     

– копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та
організацій    та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту
громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності,
засвідчені в установленому порядку;      

– інформація    про    отримання    інститутом   громадянського
суспільства  як  володільцем  бази  персональних даних його членів
згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних
даних;      

– інформація про результати діяльності інституту громадянського
суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти,
виконані   програми,   друковані   видання,   подання   інститутом
громадянського    суспільства    відповідному   органу   письмових
обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та
реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування
про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у
разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року,
– за період діяльності); 

– відомості  про  місцезнаходження  та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.  

Прийом заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення. Заяви на участь в установчих зборах приймаються до 25 грудня 2017 року. 

Заяви з додатками надавати особі, відповідальній за збір та зберігання документів від ІГС – члену ініціативної групи – Грибенюк Т.В. у паперовому вигляді на адресу:

36014,  м. Полтава, вул. Пушкіна, 119

та в електронному вигляді на e-mail : 16pl@dsp.gov.ua

телефон для довідок: (0532)-56-40-76

Ініціативна група з підготовки

установчих зборів для формування Громадської ради

при Управлінні Держпраці у Полтавській області