Продовження строку дії дозволів

Продовження строку дії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Норма статті 21 Закону України “Про охорону праці” передбачає продовження строку дії дозволу на виконання робіт або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки.

З метою своєчасного продовження терміну дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, рекомендуємо за 20 днів до закінчення дії дозволу подати до органу, що його видав заяву за формою згідно з додатком 5 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107, та оригінал дозволу.


ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ!

Частина п’ята  статті 21 Закону України «Про охорону праці» встановлює строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Залежно від сфери застосування строк дії дозволу становить:

  • на застосування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки – безстроково.
  • на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки – 5 років (з подальшим його продовженням);

Процедура видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів встановлена у Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48) (далі – Порядок).

Якщо під час строку дії дозволу роботодавець не порушував його умов, орган, який його видав, продовжує строк дії такого дозволу на наступні п’ять років.

Це відбувається на підставі :

  • заяви роботодавця, за формою згідно з додатком 5 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48);
  • оригіналу дозволу.

Якщо під час строку дії дозволу роботодавець порушив його умови, зокрема не дотримувався вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у п. 1 Додатка 2 до Порядку, чи допустив виникнення аварій та/або нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, із смертельними або тяжкими наслідками, строк дії дозволу продовжується на підставі:

  • заяви роботодавця, за формою згідно з додатком 5 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48);
  • оригіналу дозволу;
  • нового позитивного висновку експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Таким чином, при вирішенні питання стосовно продовження строку дії дозволу слід враховувати:

  • чи порушено під час строку дії дозволу роботодавцем його умови, зокрема дотримано вимоги законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки чи/або експлуатації машин. механізмів. устатковання підвищеної небезпеки;
  • чи допущено виникнення аварій та/або нещасних випадків. повязаних з виробництвом, із смертельними або тяжкими наслідками (при цьому має значення ступінь тяжкості і наслідків нещосного випадку);
  • чи закінчився строк дії дозволу на дату звернення суб’єкта господарювання за його продовженням (законодавством не передбачено продовження строку дії не чинного дозволу).

Зразки заповнення заяв на продовження строку дії дозволів

За детальнішою інформацією просимо звертатися до відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Управління Держпраці у Полтавській області.