Атестація робочих місць

Управління Держпраці у Полтавській області інформує роботодавців та найманих працівників про стан дотримання законодавства з праці в частині проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях області у 2018 році

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників згідно з порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442.

Протягом 2018 року посадові особи Управління Держпраці у Полтавській області здійснювали  контроль за додержанням законодавства про працю, в частині порядку проведення атестації робочих місць та надання пільг і компенсацій за роботу у несприятливих умовах праці.

Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 проведено 184 відвідування роботодавців області з метою інформування його та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства та 22 інспекційних відвідування з зазначених питань.

За результатами інспекційних відвідувань встановлено 13 порушень на 11 суб’єктах господарювання, більшість яких стосується порушення вимог  пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 (не проведена атестація робочих місць  за умовами праці на 11 підприємствах), та вимог  статті 100 КЗпП України (не надана доплата за шкідливі умови праці  на 2 підприємствах). 

За результатами відвідувань внесено 10 приписів та пропозиції до притягнення до дисциплінарної відповідальності, складено і направлено до суду протоколи за ч.1 ст. 41 КУпАП. На виконання приписів у 2018 році поновлено права 58 працівників. На запити роботодавців розглянуто матеріали атестації робочих місць за умовами праці щодо якості її проведення на 25 підприємствах та надані рекомендації про усунення порушень.

Також у минулому році постійно проводилася превентивна робота, в ході якої підняті питання щодо порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці; видів пільг та компенсацій за роботу в несприятливих умовах та  порядку їх надання; оформлення трудових відносин, а також відповідальності керівників за порушення вимог законодавства,а саме:

  • проведено 174 заходи (семінари, круглі столи, конференції) з  представниками  831 роботодавців області, в тому числі відбулися консультацій з громадськістю, на яких розглянуті питання дотримання державних гарантій для працівників, зайнятих на роботах  із шкідливими і важкими умовами праці з представниками Кременчуцької міської організації профспілки працівників державних установ  та з профспілковим активом Полтавської обласної організації профспілки “Машметал”;
  • розміщено 168 публікацій в засобах масової інформації та веб-сайті Управління; 
  • надано 437 консультації представникам роботодавців та найманими працівниками.

Робота із зазначених питань триває.

Консультації фахівці відділу з питань експертизи умов праці Управління Держпраці у Полтавській області надають за адресою: каб. 521, вул. Пушкіна, 119, м. Полтава або за тел. (0532) 50 03 65.


Про пільги і компенсації, передбачені законодавством України за роботу в шкідливих і важких умовах праці

Право громадян на належні, безпечні та здорові умови праці проголошені ст. 22, 24 Загальної декларації прав людини та витікає з вимог ст. 7 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права.  Нашою Державою ці права також закріплено ст.43 Конституції України, ст.153 Кодексу законів про працю України та іншими законодавчими актами.

Згідно зі ст. 153 Кодексу Законів про працю України забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на керівників підприємств.

На підприємствах, де технологічний процес, обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, передбачено обов’язкове проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442.

Якщо внаслідок технологічних особливостей виробництва забезпечити повною мірою здорові умови праці неможливо, з метою забезпечення соціальних гарантій працюючим, зайнятим в шкідливих і важких умовах праці, статтями 51, 76, 100, 166 Кодексу законів про працю України та статтею 7 Закону України «Про охорону праці» передбачено надання пільг та компенсацій.

Підтвердження (скасування) права на надання таких видів пільг та компенсацій за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, як пільгова пенсія, додаткова оплачувана відпустка, скорочення тривалості робочого часу, оплата праці у підвищеному розмірі, безоплатне забезпечення молоком, здійснюється виключно за результатами атестації робочих місць за умовами праці та наявності  виробництва, професії, роботи або посади у нормативних актах:

постанові Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 461 “Про затвердження Списків виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на пільгове пенсійне забезпечення” (із змінами);

постанові Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1290 «Про затвердження Списків  виробництв, робіт, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умови праці» (із змінами), Додаток № 1;

постанові Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 163 “Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня” (із змінами).

Підвищена оплата праці встановлюється на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці за дотриманням умов, визначених статтею 100 Кодексу законів про працю України.

Конкретні розміри доплат встановлюються керівником підприємства за погодженням із профкомом у відсотках до тарифної ставки (окладу)  за шкалою, яку передбачено Типовим положенням про оцінку умов праці на робочих місцях і порядком застосування галузевих переліків робіт, за яким можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці ((постанова Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 03.10.86 р. № 387/ 22-78) залежно від фактичного стану умов праці.

Безплатно видається молоко або інші рівноцінні харчові продукти за дотриманням умов, визначених статтею 166 Кодексу законів про працю України.

Оскільки порядок надання молока на сьогодні законодавством не врегульовано, Міністерство соціальної політики України листом від 11.05.2018 № 790/0/101-18/283 зазначає, що роботодавець самостійно вирішує всі питання щодо безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці,  у колективному договорі або угоді  на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці. 

Пільги і компенсації, не передбачені законодавством, роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати працівникові за колективним договором (угодою, трудовим договором) на підставі частини 3 статті 7 Закону України “Про охорону праці”.